Yoga cursussen:

                                   
Dinsdag          18:00-19:30     (Half-)Gevorderden
                                                
Maandbedrag: € 48,- 

                                                  
Donderdag     18:00-19:15     Beginnerscursus**
                                                 start 11 mei
                                                
8 lessen voor   € 100,-           
            
Donderdag    19:30-21:00      (Half-)Gevorderden
                                                  Maandbedrag: € 48,-
                                                  N.B.! Er is een wachtlijst !!! 

                                                   
Aanmelden: mail naar yoga@bodymindculture.nl
Vermeld je naam, adres en telefoonnummer en de cursus waar je aan deel wilt nemen en of je wel of geen ervaring hebt met Yoga.
Voeg ook je foto bij als het kan, dan leer ik vast de namen bij de gezichten.
Als je aanmelding is bevestigd graag het lesgeld overmaken op rekeningnr. NL36ABNA 05.04.51.77.67 t.n.v. Bodymindculture.

Opzet van de Introductiecursus*
verkorte intensieve cursus voor beginners en voor mensen die eerder een andere yogastijl hebben beoefend en hun ervaring willen opfrissen. Als je niet bekend bent met ademhalingsoefeningen is dit ook een geschikte introductie waarna je door kunt stromen naar een (half-)gevorderden les.

**Opzet van de beginnerscursus:
in ca. 8 a 10 lessen raken we vertrouwd met ademtechnieken, Zonnegroet en de 12 basishoudingen. Daarna gaan we aan de slag met variaties op de basishoudingen en verdieping van de ademhalingsoefeningen. In elke les komt er iets nieuws bij maar wordt ook iets van de vorige les herhaald.
De groepen zijn klein: tijdens de lessen is ruimte voor persoonlijke begeleiding. De bedoeling is dat je wekelijks op een ontspannen manier een stapje verder komt. De beginnerscursussen zijn geschikt voor beginners maar ook voor (half-)gevorderden die een andere yogastijl hebben beoefend.

Cursus op aanvraag:
Op aanvraag starten we een nieuwe cursus. Minimale deelname is 7 personen. Je kunt een cursus aanvragen omdat je les wilt op een ander tijdstip dan er al wordt aangeboden, omdat je met een groepje mensen wilt oefenen of met een specifieke doelstelling. Bijvoorbeeld als aanvulling/ter ondersteuning van een andere fysieke of mentale bezigheid.