Yoga in een notedop

Yoga beoefenen is het leren beheersen van de prachtige instrumenten waarmee we geboren zijn: ons lichaam en onze geest. Het is een doorgaande spirituele oefening in het disciplineren van de geest en de zintuigen. Het uiteindelijke doel ervan is introspectie: meditatief gericht zijn op het overstijgen van de menselijke persoonlijkheid (met zijn beperkte reactie- en gedragspatronen)

Op individueel niveau gaat het over het verbinden van lichaam en geest in plaats van ze te scheiden of ze als afzonderlijke of zelfs tegengestelde entiteiten te ervaren.

De wortels van Yoga liggen in India. In de Veda's uit ca. 4000 v. Chr., wordt al over Yoga gesproken.
Het is een hele oude traditie die nog springlevend is en steeds meer ingang vindt in het westen. Het is universeel is en van alle tijden.

Yoga betekent  'in het gareel brengen' maar ook 'verenigen', 'samenbrengen', 'verbinden'.
Het gaat over het verenigen van lichaam en geest, individu en geheel, materie en non-materie, maar ook donker/licht, koud/warm, actie/rust, spanning/ontspanning, in-/uitademing etc.