Vormen van Yoga

Uit de oude Yogatraditie zijn door de eeuwen heen vele yogavormen, -scholen en -stijlen ontwikkeld.
In het westen is Hatha Yoga daarvan de meest populaire vorm. Hierin ligt de nadruk op de houdingen de z.g. asana’s en het is voornamelijk gericht op het perfectioneren van het lichaam. In feite zijn alle populaire stijlen van Yoga die houdingen gebruiken een (stilistische) vorm van Hatha Yoga.
Hoewel slechts een betrekkelijk klein deel van de Yogatraditie blijkt de lichamelijke oefening het meest aansprekende en toegankelijke deel te zijn.

Omdat het lichaam het instrument is voor bewustwording is het ontwikkelen en het perfectioneren ervan een basis voor zelfverwerkelijking. Via aandachtige lichaamsbeheersing komt men als vanzelf in aanraking met het geestelijke.